Importspesialisten av nyere Volvo personbiler, direkte fra Sverige.

 

Bilgaranti - hvorfor trenger en det?

Car Protect.no AS tilbyr og formidler garantier på nye og brukte biler. Garantiprogrammene utvikles i samarbeid med bilbransjen, eller bilorganisasjoner som ønsker å ha et gjennomprøvd garantiprogram til rådighet. Vi har arbeidet i dette spesielle forsikringsområdet gjennom 10 år og kjenner derfor så vel forventningene fra bilforhandleren samt forbrukerens forventning. Vår bakgrunn i forsikring og bilteknikk, gjør oss i stand til å ha en god kontakt og dialog med våre kunder/ bilforhandler på ansvarlig vis.
Våre samarbeidspartnere/forsikringsselskaper er solide europeiske selskaper som har konsesjon til å forsikre bilene i henhold til valgte dekningsomfang.
Vi følger til stadighet utviklingen på dette markedet, og undersøker nye partnere til en hver tid.Kredittilsynet har godkjent våre aktiviteter.
Car Protect kan nå tilby et garantiprogram for nye biler med opptil 3 års garanti utover fabrikkgarantien på 2 år. Vi kan også tilby flere alternative garantiprogram og løsninger med tanke på kilometer

Les mer på carprotect.no